Značka ANUMBRA®

Společnost FGH plus, s.r.o. stala na základě smlouvy uzavřené se společností Crystalex CZ, s.r.o. vlastníkem slovní ochranné známky POZ 10 216, OZ 153 022 o názvu ANUMBRA, platné na území České a Slovenské republiky.

Následně byla ochranná známka ANUMBRA zaregistrována jako ochranná známka Společenství, a je tudíž platná ve všech členských státech EU.

Na požádání můžeme zaslat:

Anumbra osvědčení

Oznámení OZ Anumbra

Ochranná známka Společenství

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

583 224 040, 775 278 729

fgh@fgh.cz